Blanc

Client: control Z

Projecte: Identitat alter ego social de control Z
Inclou: Naming, marca, disseny i gràfic disseny web
Aplicacions: Targetes o pàgina web