Com més grans, més savis

Client: Ajuntament de Torelló

Projecte: Campanya per fomentar el reciclatge entre la gent gran
Inclou: Naming, disseny gràfic i fotografia
Aplicacions: Cartells, llibrets informatius i Roll Up