Festus 2014

Client: Festus i Ajuntament de Torelló

Projecte: Campanya difusió Festus, festival d’arts al carrer
Inclou: Marca, disseny gràfic, fotografia, vídeo i web
Aplicacions: Cartells, llibret programació, pàgina web i xarxes socials