Pirates d’habitació

Client: Orchestra Fireluche

Projecte: Videoclip
Inclou: Animació i Stopmotion
Aplicacions: Web, xarxes i TV
Col·labora: Elisenda Soler