Skip to content
Menu
Menu

NAMING – ADOBA

ADOBA

OBJECTIU

Crear una naming que
identifiqui el fertilitzant

CONCEPTES

Natural
Orgànic
Procés

SOLUCió

El naming creat converteix el fertilitzant en una acció que l’hi aporta molta naturalitat i que d’aquesta manera s’inclou dins en el procés de creixement de qualsevol planta o vegetal: Planta, Adoba, Rega, Creix

CLIENT

Selecció Deseuras

Adoba és un fertilitzant orgànic que s’obté mitjançant una planta de Biogàs situada a Osona. El biogàs és el gas que es genera de la fermentació bacteriana de la matèria orgànica en condicions anaeròbies (absència d’oxigen). Aquest té un ús tèrmic directe en caldera i un ús de motor o turbina per a generació elèctrica i tèrmica.

Al final del procés s’obté un fertilitzant orgànic amb molt bones propietats per adobar gespa, jardineria, horta, vinya, etc.

 adoba

Origen

adobar

PRONUNCIACIÓ

«a-do-ba»

Dominis DISPONIBLES

www.adoba.es
www.adoba.cat

Dominis NO DISPONIBLES

www.adoba.com
Però no hi ha activitat.

Relació de CONCEPTES

fertilitzant
adob, fem, guano, purina, purins

vegetal
arbre, arbust, herba, mata, matoll, planta

biològic
ambiental, ecològic ecològica, mediambiental, orgànic orgànica, sostenible, verd verda, bio

creixement
creixença, crescuda