Skip to content
Menu
Menu

GOULA – CATÀLEG

cataleg-goula-01

OBJECTIU

Realització d’un catàleg que documenta una exposició i el treball de dos artistes que ha evolucionat al llarg de 10 anys.

CONCEPTES

Art
Joc
Memòria

SOLUCiÓ

Disseny d’un catàleg que dona continuïtat a la imatge que vam crear per representar el projecte de Goula, amb un clara voluntat de mostrar l’exposició, i tot el procés que ha portat per arribar fins a aquest.

CLIENT

Montsita Rierola
i Jordi Lafon

L’accés casual a una reserva de l’excedent de peces i elements produïts per la coneguda empresa de joguines de fusta Goula, Vic 1942-1996, va impulsar, de manera progressiva, un projecte artístic de més de deu anys amb propostes que incloïen aspectes com el joc, la reflexió, la xarxa, l’intercanvi, la col·laboració i la participació per establir diferents mirades a partir d’un llegat fabril i social comú.

 
Aquesta publicació, que parteix de la proposta expositiva del Museu de l’Art de la Pell de Vic, del 29 de gener al 25 d’abril de 2021, es presenta amb una clara voluntat didàctica a part de mostrar el gruix de l’obra exposada i es publicar el gener del 2022.
cataleg-goula-01